Tycker du det känns obehagligt att tala inför grupper? Att hålla föredrag, redovisa grupparbeten eller vara aktiv vid seminarier och muntliga tentamina? Du är inte ensam, så känner många studenter.

Talarskräck innebär en stark rädsla för att tala inför grupp. Ofta är man orolig för att rodna, svettas, skaka, darra på rösten, staka sig eller tappa bort vad man tänkt säga. Talängslan är ofta förknippad med prestationsångest och många oroar sig för hur andra ska uppfatta dem. Det är vanligt att man på olika sätt undviker situationen i ett försök att slippa ”göra bort sig” eller genomför momentet under stort obehag.

Workshopen i Våga tala vänder sig till dig som vill ha stöd och hjälp med att kunna hantera ångest för att tala inför grupp. Våga tala baseras på forskning om talängslan och förhållningssättet är inspirerat av KBT (kognitiv beteendeterapi) med legitimerad psykolog som kursledare. Workshopen ger deltagarna möjlighet att i en grupp om max 7 deltagare öva sig på att tala inför grupp och gradvis utmana sin ångest. Utöver att själv exponera sig för sin ångest är man publik och stöd för de andra deltagarna.

Välkommen att kontakta oss för att anmäla dig till Våga tala – workshop.

Datum: 1 april 2020
Tid: 9.00 – 12.00
Plats: Akademihälsan, Kaserntorget 11 B
Antal kursdeltagare: 7
Kursledare: Emma Ekdala, Leg. psykolog

Anmälan: akademihalsan.se/kontakt/

Våga tala – workshop med leg. psykolog

Kategori: AkademihälsanStudent
309 views