Studiemiljö

foretag-slide-2

Din studiemiljö

Hur ser din studiemiljö ut? Hur fungerar de lokaler som du studerar i och hur är stämningen bland er som vistas där?

Som student har du din studiemiljö både i universitetets/högskolans lokaler och på de andra platser där du studerar. Studiemiljön innefattar både den rent fysiska/ergonomiska miljön – lokalerna och den utrustning och inredning som finns där – och den psykosociala miljön – relationer och stämningen bland de människor som delar studiemiljö.

Rådgivning och information

Akademihälsan arbetar både med din fysiska, ergonomiska och psyko-sociala studiemiljö. Genom oss kan du få hjälp med information och rådgivning kring studiemiljö och hälsa.
Har du frågor eller synpunkter som rör din studiemiljö är du välkommen att kontakta oss. Du kan också kontakta din SAMO-representant (studentarbetsmiljöombud) på utbildningen.

Studentjuristerna

GFS studentjurister är studenter från juristprogrammet som erbjuder gratis juridisk rådgivning åt studenter vid Göteborgs universitet och Chalmers. Hit kan du vända dig med alla typer av juridiska problem och få gratis rådgivning.

Exempel på frågor kan vara: Vad ska finnas med i ett andrahandskontrakt? Vilka skyldigheter har min arbetsgivare? Vilka regler finns kring samboskap?

Läs mer på: GFS Studentjuristerna