Student

Var god och avboka ditt besök på Akademihälsan i följande fall: Om du har symtom som hosta, feber, muskelvärk eller är tröttare än vanligt. Om du har andra tecken på att du inte är helt friskt. Om du är orolig för att ha smittats av Covid-19 (coronavirus).

FöreläsningStudent

Föreläsningen är inställd!   Många känner sig stressade eller ångestfyllda inför studierna. Den höga takten i kombination med egna prestationskrav gör att många har svårt att hitta balansen. Vissa pluggar hela tiden och ger sig aldrig vila, vilket kan leda till negativa konsekvenser för såväl studieresultat som hälsa. Andra har svårt att sätta igång överhuvudtaget […]