Om Akademihälsan

utvalda-akadimi studio3851_JE

Akademihälsan är din studenthälsovård och finns som stöd för dig som läser vid Göteborgs universitet och Chalmers. Vi arbetar för att du ska ha en så bra studiemiljö som möjligt och klara av dina studier på bästa sätt.

Akademihälsan ägs av studentkårerna genom GFS och verksamheten upphandlas och finansieras av Göteborgs universitet och Chalmers. Vi tar inte ut några patientavgifter, men vid sent återbud eller uteblivet besök debiterar vi 200 kr för uteblivet läkarbesök och 100 kr för övrig personal.
Akademihälsan fungerar som ett komplement till övrig hälso- och sjukvård men är ingen remissinstans. Till oss kan du som student vända dig om du får problem orsakade av eller uppkomna under dina studier.  Vi har stöd- och korttidsbehandling för lättare psykiska besvär och max fem besökstillfällen. Här kan du erbjudas ett utredande samtal för att se hur vi kan hjälpa till på bästa sätt.
Personalen på Akademihälsan har hög kompetens och lång erfarenhet att arbeta med studenter och studierelaterade problem. Läs under de olika rubrikerna ovan för vad vi kan hjälpa med.  Har du andra studierelaterade frågor kan du vända dig till Utbildningsenheten på Göteborgs universitet eller studievägledning på Chalmers.

Akademihälsan har öppet 08.00-16.30 för bokade besök.

Studierelaterade problem
Akademihälsan är experter på studierelaterade problem. Du är välkommen att kontakta oss om du har problem med exempelvis:

  • Ångest och oro
  • Stress
  • Prestations- eller tentaångest
  • Sömnsvårigheter
  • Nedstämdhet
  • Koncentrationssvårigheter
  • Rädsla att tala inför folk
  • Bristande självförtroende

Är du osäker på om ditt problem är studierelaterat eller ej?
Ring eller maila oss så hjälper vi dig att reda ut om dina besvär faller inom ramen för Akademihälsans arbete. Vår målsättning är att kunna hjälpa dig på bästa sätt, antingen här på mottagningen eller genom att hänvisa dig till annan vårdgivare.

Medicinska frågor och besvär
Önskar du hjälp med mer allmänna medicinska frågor eller om du har drabbats av medicinska besvär som exempelvis förkylning och liknande skall du i första hand vända dig till den allmänna sjukvården som exempelvis Närhälsan

Du kan även ringa till Vårdguiden på nummer 1177 för rådgivning dygnet runt. På vårdguiden bedömer de ditt behov av vård, ger rådgivning och vägleder dig till rätt mottagningen för dina besvär. Läs mer på Vårdguiden

Akademihälsan är en HBTQ- diplomerad verksamhet.