Ledning

Akademihälsan i Göteborg AB

Akademihälsan är ett icke vinstdrivande aktiebolag som ägs av Göteborgs Förenade Studentkårer.

Vd för bolaget är Maria Ljungqvist

Verksamhetschef: Kristina Diffner

Akademihälsans styrelse:

Ordföranden: Maria Ljungqvist
Vice ordföranden: Johanna Ageborg

Representanter:

Inger Rydin
Marie-Louise Hänel Sandstöm
Johanna Nätterlund
Linus Olsson Collentine
Emma Henning