Kontakt Student

Till Akademihälsan kan du söka för studierelaterade problem. Har du studieupphåll skall du vända dig till din vårdcentral.

Studenter från Chalmers Tekniska Högskola kan ta kontakt med Akademihälsan till och med 2020-02-29 för att boka ett Nybesök.

Därefter måste studenter vid Chalmers Tekniska Högskola  vända sig till den nya leverantören av studenthälsovård. Tydlig information kring kontaktuppgifter till den nya leverantören av studenthälsovård kommer att finnas vid Studentportalen vid nämnda datum.  

Studenter från Göteborgs universitet kan ta kontakt med Akademihälsan till och med 2020-03-15 för att boka ett Nybesök.

Därefter måste studenter vid Göteborgs universitet  vända sig till den nya leverantören av studenthälsovård. Tydlig information kring kontaktuppgifter till den nya leverantören av studenthälsovård kommer att finnas vid Studentportalen vid nämnda datum.  

 

Akademihälsan is coming to the end of its contract to provide student health services to Gothenburg University and Chalmers

If you are a Chalmers student you have until midnight on Saturday Feb 29th to apply for help from Akademihälsan.

Gothenburg University students can apply for help from Akademihälsan until midnight on Sunday March 15th

 

After those dates , you can find details of the new student health service by logging into the student portal of your university .

 

Är du osäker på om ditt problem är studierelaterat eller ej?
Beskriv ditt ärende i kontaktformuläret så vi kan göra en bedömning om hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt. Är ditt problem inte relaterat till din studiesituation försöker vi alltid ge råd om vart du kan vända dig istället.

Det är viktigt att det är du själv som kontaktar oss. Vi har tystnadsplikt och av den anledningen svarar vi inte på frågor om personer som eventuellt går hos oss, varken från föräldrar eller personal på Göteborgs universitet och Chalmers

Vi skickar vanligtvis kallelse per sms, kontrollera därför att du uppgett rätt mobiltelefonnummer!

Välkommen att kontakta oss under våra telefontider

Telefonnummer 031 – 10 69 70
Måndag och Onsdag 13.00 – 15.00
Tisdag och Torsdag 08.00 – 11.00

Återbud
Vid återbud maila till reception@akademihalsan.se. Det går även bra att kontakta oss under vår telefontid för att lämna återbud.

Är du i behov av handikappanpassad ingång, vänlig meddela oss detta så hänvisar vi till rätt ingång.

Besöksadress:  Kaserntorget 11B.

Vi tar inte ut några patientavgifter men uteblivna besök/sent avbokade debiteras med 100 kr!