Akademihälsan har ett förlängt avtal gällande leverantör av studenthälsovård.

Studenter från Chalmers Tekniska Högskola kan ta kontakt med Akademihälsan till och med 2020-02-29 för att boka ett Nybesök.

Därefter måste studenter vid Chalmers Tekniska Högskola  vända sig till den nya leverantören av studenthälsovård. Tydlig information kring kontaktuppgifter till den nya leverantören av studenthälsovård kommer att finnas vid Studentportalen vid nämnda datum.  

Studenter från Göteborgs universitet kan ta kontakt med Akademihälsan till och med 2020-03-15 för att boka ett Nybesök.

Därefter måste studenter vid Göteborgs universitet  vända sig till den nya leverantören av studenthälsovård. Tydlig information kring kontaktuppgifter till den nya leverantören av studenthälsovård kommer att finnas vid Studentportalen vid nämnda datum.  

Akademihälsan is coming to the end of its contract to provide student health services to Gothenburg University and Chalmers.

If you are a Chalmers student you have until midnight on Saturday Feb 29th to apply for help from Akademihälsan.

Gothenburg University students can apply for help from Akademihälsan until midnight on Sunday March 15th

 After those dates , you can find details of the new student health service by logging into the student portal of your university .

 

 

 

 

 

Förlängt avtal gällande studenthälsovård

Kategori: AkademihälsanStudent
227 views