Föreläsningar & Workshops

Du som arbetar inom Göteborgs universitet och Chalmers kan beställa föreläsning eller workshop från Akademihälsan. I listan nedan hittar du förslag på vad vi kan erbjuda.  Vid intresse och förfrågningar vänligen maila oss på: reception@akademihalsan.se så hör vi av oss.

Workshop – Hantera grupparbeten

Grupparbeten är en vanlig undervisningsform på många utbildningar inom Göteborgs universitet  och på Chalmers och har såväl ett pedagogiskt som socialt syfte. Men trots goda intentioner är det inte alltid dessa grupparbeten fungerar smärtfritt. Det uppstår samarbetssvårigheter som skapar stress i gruppen och som ibland övergår i konflikter eller, i allvarligare fall, utfrysning och mobbning. Under workshopen får studenterna ta del av grunderna för effektivt samarbete och verktyg för att hantera svåra situationer, när de dyker upp. 

Sluta skjuta upp

Många studenter skjuter på saker som de egentligen borde ta itu med. De ägnar tid åt att städa/surfa/ringa kompisar istället för att plugga till tentan. Att skjuta på sådant som känns trist och jobbigt är något vi alla ägnar oss åt ibland. Men om uppskjutarbeteendet börjar gå ut över studierna, kan det vara väl värt att göra något åt det. I föreläsningen presenteras kort hur man kan lära sig att känna igen sitt uppskjutarbeteende och ta första steget mot en förändring.

Vägar till bättre sömn

God sömn rustar oss för att möta livets krav. Under sömnen slappnar kroppen av och återhämtar sig, vi bearbetar minnen och intryck och ny kunskap lagras i hjärnan. Denna föreläsning ger dig mer kunskap om sömnen och vad du kan göra för att sova bättre. Vad är normala sömnvanor? På vilket sätt påverkas sömnen av din dygnsrytm, sömncykler och vardagsrutiner?

Mindfulness

Träning i medveten närvaro ökar vår förmåga att vara närvarande i nuet med våra tankar, känslor, kroppsliga förnimmelser och sinnen. Med Mindfulness tränas förmågan att känna och uppleva det som händer här och nu i stället för att vara för mycket i framtiden och i det förflutna med dina tankar. Den här föreläsningen är en introduktion till Mindfulness. Studenterna får ta del av tankarna som ligger bakom och även prova på några mindfulnessövningar.

Stresshantering

Hur påverkas kroppen av stress? Vad är bra och dålig stress? Här får ni veta mer om stressens biologiska funktioner och de konsekvenser som kan uppstå när vi missbrukar stressreaktionen. Vilka är friskfaktorerna som kan hjälpa oss att klara press och stress utan att må dåligt? Detta är ett tillfälle att ställa alla frågor du har funderat på vad gäller stressens påverkan på kroppen, på kort och lång sikt.

Livsstilsföreläsning

Många studenter är trötta, okoncentrerade och har svårt att orka med studierna. Något som kan hänga samman med livsstilen. På föreläsningen får studenterna tips om hur de kan förändra sina vanor så att de orkar både plugga och leva.

Alkoholens effekter

Alkohol är världens mest utbredda berusningsmedel och spelar en stor roll i vår kultur. Men vad är egentligen skillnaden mellan att vara alkoholist eller missbrukare, högkonsument eller lågkonsument och vilka varningstecken finns det för skadligt drickande? Hur påverkas vi av vårt eget eller andras missbruk? Vad betyder egentligen alkoholberoendesjukdom och hur mycket kan man dricka utan att ta skada? Under föreläsningen går vi igenom alkoholens effekter på kroppen, på mentala funktioner och psykiskt hälsotillstånd. Det kommer även finnas tillfälle för frågor och diskussion.

Bildskärmsergonomi

Det är många olika faktorer som kan påverka kroppen när man sitter under en längre period framför datorn. Här får du tips om hur man på bästa sätt kan planera sin arbetsplats, arbetsställningar och även rörelser för att minska den statiska anspänningen i musklerna.