Bakgrund

Akademihälsans historia

Akademihälsan startade som studenthälsovård i Göteborg år 1925. Det var i blygsam skala och här fanns en studentläkare som ideellt gav studenter läkarvård till nedsatt taxa. Fyra år senare, år 1929, öppnades en liten mottagning för studenter som inriktade sig främst på att behandla TBC som då var ett stort problem bland studenterna. Under 50-talet växte mottagningen till en medicinsk mottagning som fungerade ungefär som en vårdcentral.

År 1963 fick Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) uppdraget att ansvara för studenthälsovården och 1968 involverades även Chalmers. Personalgruppen stärktes då av en läkare, en sjuksköterska och en kurator som alla anställdes på heltid. De främsta sökorsakerna var medicinska men studenter sökte sig till även till kuratorn för enskilda samtal.

År 1978 anställdes den första psykiatrikern och vårdutbudet utökades med en preventivmedels-mottagning som höll öppet en kväll i veckan. I slutet av 1990 var det fortfarande till största del medicinska orsaker som gjorde att studenter sökte sig till studenthälsan men en del av besöken som hade psykosociala orsaker växte sig allt större.

Genom högskoleförordningen köper Chalmers och Göteborgs Universitet studenthälsovården genom offentlig upphandling sedan 2003.

År 2006 bolagiserades  GFS Studenthälsan och bytte namn till Akademihälsan i Göteborg AB. I samband med detta utökades verksamheten till att även omfatta en liten del företagshälsovård.

Vår verksamhet bygger ändå till största del på studenthälsovård, där de psykosociala frågorna dominerar Akademihälsans verksamhet.