AkademihälsanStudent

Akademihälsan har ett förlängt avtal gällande leverantör av studenthälsovård. Studenter från Chalmers Tekniska Högskola kan ta kontakt med Akademihälsan till och med 2020-02-29 för att boka ett Nybesök. Därefter måste studenter vid Chalmers Tekniska Högskola  vända sig till den nya leverantören av studenthälsovård. Tydlig information kring kontaktuppgifter till den nya leverantören av studenthälsovård kommer att finnas vid […]