Akademihälsans avtal som leverantör av studenthälsovård för Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola har nu gått ut.

Studenterna får därmed inte längre söka sig till Akademihälsan för nya besök.

FeelGood Göteborg City är den nya leverantören av studenthälsovård för båda lärosäten. För kontaktuppgifter, se studentportalen nedan:

Studenthälsa – Göteborgs universitet

Studenthälsa – Chalmers tekniska högskola

 

Akademihälsan’s time as the provider of student Health services for Gothenburg University and Chalmers Technical University has come to an end.

This means that students can no longer seek help from Akademihälsan.

FeelGood Göteborg City is the new provider of student Health services for both universities. You will find their details via your studentportal (see the links above).

 

Akademihälsan stängt för nya studenter – Closed for new students

Kategori: Student
291 views