Psykolog och Kurator

student-slide-2
Känner du dig stressad, nedstämd eller oroad och har svårt att orka med dina studier? Då finns det möjlighet för dig att få hjälp av Akademihälsans psykologer och kurator. 

De problem vi arbetar med skall vara orsakade och relaterade till dina studier. Enligt vårt avtal med Göteborgs universitet och Chalmers erbjuder vi stöd och korttidsbehandling för lättare psykiska besvär. Är du osäker på om dina problem är studierelaterade, ring så hjälper vi dig att reda ut om det är till Akademihälsan du ska komma eller om du ska vända dig till annan vårdgivare. Vi har ett stort kontaktnät med allmänna vårdgivare och privata aktörer som tar emot till studentrabatterade priser.

Boka ett besök

Först bokar vi in ett utredande samtal där du får berätta om dig själv och varför du sökt dig till oss och därefter erbjuds du en kortare behandlingsinsats, som mest fem tillfällen totalt, för att bättre kunna hantera din nuvarande studiesituation. Vi arbetar självklart under tystnadsplikt. Du kan kontakta oss genom att ringa på våra telefontider, maila eller fylla i ett formulär här på hemsidan. Akademihälsan tar endast emot tidsbeställda besök.

OBS Vi har inga patientavgifter, men vid sent återbud och uteblivet besök debiteras en avgift på 100 kr.

Krisstöd

På Akademihälsan kan vi erbjuda krisstöd för dig som bevittnat eller varit delaktig i en traumatisk händelse. Krisstöd kan vara av avgörande betydelse för återhämtning och för att normalisera situationen. Vi erbjuder stöd i krissituationer som är kopplade till studiemiljön både individuellt och i grupp.

Kontakt

Telefon 031-10 69 70 under telefontid
Mail reception@akademihalsan.se
Du kan även fylla i kontaktformuläret här på hemsidan.
Mer om psykisk hälsa
Vill du lära dig mer om psykisk hälsa eller behöver du mer stöd? Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stöder människor i kris.