Akademihälsan har stängt


Akademihälsans avtal som leverantör av studenthälsovård för Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola har nu gått ut.
 
Studenterna får därmed inte längre söka sig till Akademihälsan.
Journalkopior kan beställas från Regionarkivet.
 
FeelGood Göteborg City är den nya leverantören av studenthälsovård för båda lärosäten. För kontaktuppgifter, se studentportalen nedan:

Studenthälsa – Göteborgs universitet
Studenthälsa – Chalmers tekniska högskola

Akademihälsan’s time as the provider of student Health services for Gothenburg University and Chalmers Technical University has come to an end.

This means that students can no longer seek help from Akademihälsan.

FeelGood Göteborg City is the new provider of student Health services for both universities. You will find their details via your studentportal (see the links above).